Autoškola Šťastná

nám. Osvobození 5, 695 01 Hodonín, Učebna: Anenská 7 - Hodonín, tel.: 518 341 600, mobil: +420 723 537 403, fax: 518 321 103, web: www.autoskola.hodoninsko.com, e-mail: autoskolastastna@quick.cz

:: MENU ::
:: KONTAKT ::
e-mail

Mapa stránek

Autoškola Hodonín

Aktuality


Vážení účastníci kurzů,

Na základě usnesení vlády ČR ze dne 15.3.2020 o přijetí nouzového opatření se s účinností od 16.3.2020 minimálně do 24.3.2020  zakazuje provádět výuku a výcvik žadatelů v autoškolách. Další postup bude v souladu s nařízením vlády a jejich případnou aktualizací.

Vládním nařízením je nouzový stav prodloužen do 11.4.2020 a provoz autoškol je stále zastaven.

Všechny zájemce o kurzy autoškoly prosíme  o zaslání on-line přihlášky a my vám následně zašleme informace, kdy začnou kurzy probíhat.

Informace pro všechny stávající účastníky kurzů, všechny již naplánované termíny zkoušek jsou zrušené a plánování jízd a výuka teorie začne probíhat po skončení nouzového stavu. Informovat vás budeme telefonicky nebo prostřednictvím e-mailů.  

V souladu s nařízením vlády v rámci omezení osobního styku osob, lze informace podávat pouze telefonicky nebo e-mailem.

telefon: +420 723 537 403 (Irena Stinglová)

e-mail: stinglova.i@gmail.com   autoskolastastna@gmail.com

 

Autoškola Šťastná oznamuje zahájení kurzu 

pro skupinu řidičského oprávnění   "B" (osobní auto) a "A" (motocykl) 


 dne: -------------------

   v: ---------------------------

kde: učebna Autoškoly-Anenská 7, Hodonín

 

Na zahájení kurzu si žadatel vezme s sebou potvrzený lékařský posudek.

K přihlášení do kurzu autoškoly využijte on-line přihlášku.

Studenti u skupiny ŘO "B" mohou využít slevu školného.

Pro zájemce je možné vystavit dárkový poukaz.

 

 INFORMACE PRO ŽADATELE:

Pokud žadatel o řidičské oprávnění nemůže složit zkoušku z odborné způsobilosti ve lhůtě podle § 39 odst. 5 zákona č. 247/2000 Sb., tj. 6 měsíců ode dne zahájení první zkoušky, z důvodu uzavření autoškol, může žadatel po ukončení trvání nouzového stavu, požádat o prominutí zmeškání úkonu a ve lhůtě 15 dnů tuto zkoušku absolvovat. Stanovisko Ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz

 

Poplatek za zkoušku

Žadatel o řidičské oprávnění je povinen zaplatit příslušnému obecnímu úřadu za zkoušku z odborné způsobilosti 700,- Kč. V případě opakovaných zkoušek žadatel zaplatí za opakovanou zkoušku z předpisů o provozu na pozemních komunikacích 100,- Kč, za opakovanou zkoušku ze znalosti ovládání a údržby vozidla 200,- Kč a za opakovanou zkoušku z praktické jízdy 400,- Kč.

úhradu poplatku lze provést:

- na pokladně městského úřadu-Národní třída 25, Hodonín

- složenkou na poště

- platbu provede autoškola obdržením finančního obnosu od žadatele

 

novinky:

změna zákona č. 247/2000 Sb. §39 odst. 3  Základní ustanovení o zkouškách z odborné způsobilosti

Zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel jsou zahájeny testem z předpisů o provozu na pozemních komunikacích a zdravotnické přípravy.

Je-li žadatel o řidičské oprávnění u této zkoušky hodnocen stupněm "neprospěl" nesmí pokračovat v dalších zkouškách do doby, kdy bude při opakované zkoušce hodonocen stupněm "prospěl".

 

 

 


Provozováno CMS / E-shop (c)2020 Czechproduct.cz s.r.o. | WebCare | Mapa webu | Cookies